ŞARTLI EĞİTİM SAĞLIK YARDIMI(ŞESY)

argaiv1029

 

Şartlı Eğitim Sağlık Yardımı(Şesy) Nedir?

Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yoksulluk nedeniyle okul çağındaki çocuklarını okula gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan ailelere çocukların okula devam etmeleri şartıyla; 0–6 yaş arasında olan okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine götüremeyen ailelere ise çocuklarını düzenli sağlık kontrolüne götürmeleri şartlarıyla ekonomik destek vermek üzere düzenli nakdi yardım yapılarak yürütülen bir sosyal yardım programıdır.

 

ŞESY’nin Hedef Kitlesi Kimlerdir?

Şartlı Nakit Transferi uygulamasının temel hedef kitlesi; ekonomik güçlükler nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da düzenli sağlık kontrollerini yerine getiremeyen herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olmayan ve düzenli geliri olmayan nüfusun en yoksul kesimidir.

 

ŞESY Yardımına Kimler Başvurabilir?

 ŞNT Eğitim Yardımı için: İlköğretim veya ortaöğretimde eğitim gören çocuğa sahip olan ve kendisi ile eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olmayan kişiler,

ŞNT Sağlık Yardımı için: 0-6 yaş arasında çocuğa sahip olan ve kendisi ile eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olmayan kişiler,

 

ŞESY Başvuruları Hangi Tarihlerde ve Nereye Yapılır?

 İlçelerde Kaymakamlık bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır.

 

ŞESY Başvurusu için Gerekli Belgeler Nelerdir?

1) ŞNT Başvuru Formu (İl/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından temin edilecek),

2) İkametgâh belgesi,

3) Başvuru sahibinin, evli ise eşinin ve çocuklarının T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopileri,

4) Boşanmış durumda bulunanlar için boşanma ilamı,

5) Öğrenci belgesi ( İlköğretim ve Lisede eğitim gören çocuklar için),

6) Vakıf tarafından istenebilecek diğer ek belgeler (vasilik belgesi vb)

 

ŞESY’ye Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Kendisi ve/veya eşi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına tabi olan kişilerin sosyal güvenlik durumları SYD Vakıflarınca tespit edilmekte ve başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Başvuru formunda verilen tüm bilgiler kesinlikle doğru olmalıdır. Bu bilgiler başvuruyla birlikte başvuran kişinin imzaladığı “Şartlı Nakit Transferi Sözleşmesi” ile garanti altına  alınmakta ve bilgilerin doğru olup olmadığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da araştırılmaktadır.

İlköğretim veya lisede eğitim gören çocuğa ve 0–6 yaş arasında çocuğa sahip olmayan kişiler ŞNT eğitim ve sağlık yardımı için başvuruda bulunmamalıdır.

 

ŞESY’de Başvurular Nasıl Değerlendirilir ve Haksahipleri Nasıl Belirlenir?

ŞNT Başvuru Formu’ndaki bilgiler vakıf görevlilerince bilgisayar programına kaydedilir. Bilgisayar programına girilen başvurular merkezde bilgisayar ortamında değerlendirilir. Başvuran kişiden alınan bilgi/belgeler incelenir. Bilgisayar ortamında yapılan değerlendirme sonucunda maddi durumu bu yardımı almaya uygun kişiler tespit edilerek, haksahibi adayı olarak belirlenir. Belirlenen kişilerin vakıf tarafından durumları kontrol edilir gerçek ihtiyaç sahibi olduğunun vakıfça da tespit edilmesi halinde haksahibi olunur. 

 

ŞESY’de Aylık Ödeme Miktarları Ne Kadardır ve Ödemeler Nasıl Hesaplanmaktadır?

ŞNT sisteminde hak sahiplerine yapılan aylık ödemeler çocuk sayısına, cinsiyetine, yaşına ve okul kademesine (ilköğretim/lise) göre bilgisayar ortamında hesaplanmaktadır.

*2005-2007 yıllarına ait ŞNT ödemeleri şu şekilde gerçekleşmektir:

ŞNT Eğitim Yardımları için: Çocukların düzenli olarak okula devam etmeleri şartıyla 1 yıl içersinde toplam 9 aylık olmak üzere yaz ayları hariç 2 ayda bir:

 

ŞNT Sağlık Yardımları için: 0–6 Yaş arası ERKEK ve KIZ çocukları için sağlık kontrollerinin yaptırılmasından sonraki ödeme döneminde olmak üzere aylık 20 YTL’dir.

*2008 yılı NİSAN ayından itibaren ŞESY ödemeleri şu şekilde gerçekleşecektir:

ŞNT Eğitim Yardımları için: Çocukların düzenli olarak okula devam etmeleri şartıyla 1 yıl içersinde toplam 9 aylık olmak üzere yaz ayları hariç 2 ayda bir:

 

ŞNT Haksahibi Ödemeleri Hangi Koşullarda Devam Eder?

Başvuruda bulunan kişilerden, ŞNT yardımını almaya hak kazananların ödemeleri aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde devam eder.

ŞESY Eğitim Yardımı İçin

İlköğretim 1.sınıf ile Lise son sınıf arasında okula giden çocukların, iki ay arka arkaya 4 gün ve üzeri (okulun açık olduğu gün sayısı üzerinden %20 ve fazlası gün) devamsızlık sınırını aşmayacak şekilde eğitimlerine devam etmeleri,

ŞESY Sağlık Yardımı İçin

0–6 yaş grubu çocukların belirlenen tarihlerde sağlık ocaklarına götürülerek sağlık kontrollerinin yaptırılması.

 

ŞESY’ de Hangi Durumlarda Ödemeler Kesilir?

Hak sahiplerinin ödemeleri aşağıdaki durumlarda kesilmektedir;

*  Eğitim yardımı alan çocukların iki ay arka arkaya 4 gün ve üzeri (okulun açık olduğu gün sayısı üzerinden %20 ve fazlası gün) devamsızlık yapmaları,

*  Eğitim yardımı alan çocukların mezun olmaları, okuldan atılmaları ya da vakfa haber vermeksizin okul değiştirmeleri,

*  Sağlık yardımı alan çocukların sağlık ocaklarınca belirlenen tarihlerde düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmamaları,

*  Sağlık yardımını alırken okul çağına gelen çocukların okula kaydı yapıldıktan sonra öğrenci belgelerinin vakfa verilmemesi,

*  Haksahibi olan kişinin bağlı bulunduğu vakfa haber vermeksizin ikamet ettiği adresini ya da İl/İlçesini değiştirmesi,

* Haksahibi olan kişinin veya eşinin sosyal güvenlik kurumuna bağlı (Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK) bir işe başlaması,

*  Haksahibi olan kişinin ekonomik durumunda iyi yönde değişiklik olması,

* Haksahibi olan kişinin ya da yardım yapılan çocuklardan herhangi bir tanesinin vefat etmesi,

* Bütün bunların yanında ŞNT başvurusu sırasında imzalanan “Sözleşme”ye aykırı davranılması

 

ŞNT yardımı için başvurduğunuz halde şu ana kadar herhangi bir ödeme alamadınız ya da ödemelerinizi eksik aldıysanız; sebepleri neler olabilir ve bu durumda ne yapmalısınız?

 

ŞNT yardımı için başvuruda bulunmanız size bu yardımın yapılacağı anlamına gelmez. Çünkü başvurunuz, verdiğiniz bilgi ve belgeler çerçevesinde değerlendirilmekte ve bunun sonucunda ANCAK yardıma muhtaç olduğunuz ortaya çıkarsa yardım yapılmaktadır.

ŞESY yardımını alamamanızın aşağıda belirtilen bir veya birkaç sebebi olabilir:

* Kendinizin veya eşinizin Emekli Sandığı, Bağ-Kur veya SSK’lı olarak bir işte çalışması ya da bu kurumlardan düzenli bir gelir (maaş, ücret) alması

* Kendinizi/ailenizi geçindirmeye yetecek miktarda düzenli bir gelire ya da mal varlığına sahip olmanız,

*  Bakmakla yükümlü olduğunuz 0–6 yaş arasında ya da ilköğretim veya ortaöğretimde eğitim gören çocuklarınızın olmaması,

*  İkamet yerinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bilgisayar ortamında yapılan PUANLAMA sonucunda YETERLİ PUANI ALAMAMANIZ,

*    İkamet yerinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyetince bu YARDIMDAN YARARLANMANIZIN uygun görülmemesi.

 

EĞER ŞESY’DEN DÜZENLİ OLARAK ÖDEME ALMAK İSTİYORSANIZ:

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARINIZI DÜZENLİ OLARAK OKULA GÖNDERİN!

0–6 YAŞ ÇOCUKLARINIZI SİZE SÖYLENEN TARİHLERDE DÜZENLİ OLARAK BAĞLI BULUNDUĞUNUZ SAĞLIK OCAĞINA GÖTÜRÜN!

ÇOCUKLARINIZIN OKULA BAŞLAMA, SINIF ATLAMA YA DA OKUL DEĞİŞTİRME GİBİ BİLGİLERİNİ BELGELERİYLE BİRLİKTE BAĞLI BULUNDUĞUNUZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA BİLDİRİN!

LÜTFEN;

ŞESY’YE BAŞVURDUKTAN SONRA, BAŞVURUNUZUN DURUMUNU ÖĞRENMEK YA DA ÖDEMELERİNİZLE İLGİLİ BİLGİ ALABİLMEK İÇİN SİZE SÖYLENEN ZAMANDA BAŞVURUNUZU YAPTIĞINIZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA MÜRACAAT EDİNİZ!